ANBI

anbi-logo

Laatste update: 20 april 2017.

Voor je Buurt is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties aan Stichting Voor je Buurt zijn in principe fiscaal aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke publicatieplicht voor ANBI’s. Hieronder is de vereiste informatie van Stichting Voor je Buurt te vinden. Met vragen kunt u contact met ons opnemen via info@voorjebuurt.nl:

Officiële naam

Stichting Voor je Buurt

KVK en/of RSIN-nummer

KVK: 55570690

RSIN: 851768507

Adresgegevens

Herengracht 221, 1016 BG Amsterdam

Telefoon: 020-3377055

E-mail: info@voorjebuurt.nl

Statuten

Download hier de statuten van Stichting Voor je Buurt

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Download hier het actuele beleidsplan 2016-2018

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Voor je Buurt oefent haar taken volledig onbezoldigd uit.

mw. Chris Sigaloff, directeur Stichting Nederland Kennisland (voorzitter)

Egbert Fransen, directeur Pakhuis De Zwijger

Dennis Maas, partner Deloitte Nederland

mr. Jetse Sprey, partner Versteeg Wigman Sprey Advocaten

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Download hier het Jaarverslag 2015

Financieel verslag

Download hier de Jaarrekening + toelichting van 2015