ANBI

Laatste update: 24 augustus 2017.

Situatie bij donaties vanaf 31 augustus 2017

Stichting Voor je Buurt heeft per 31 augustus 2017 geen ANBI-status meer. Donaties die via Voor je Buurt lopen zijn daarom in beginsel niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Let op: als het initiatief waaraan je doneert zelf wel een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, dan is je donatie wel fiscaal aftrekbaar.

Situatie bij donaties voor 31 augustus 2017

Voor donaties gedaan voor 31 augustus 2017 geldt dat die conform de toen geldende regels aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Stichting Voor je Buurt was vanaf de start van het platform in 2013 tot 31 augustus 2017 aangemerkt als ANBI. De Belastingdienst heeft het beleid ten aanzien van crowdfundingplatformen sindsdien echter gewijzigd, en beschouwt de platformen tegenwoordig als ‘doorgeefluik’ voor donaties en niet als ontvanger van donaties. Daarmee kwalificeert Voor je Buurt voor de fiscus niet langer als ANBI.

Heb je vragen? Neem contact met ons op: info@voorjebuurt.nl of 020-3377055.

Officiële naam

Stichting Voor je Buurt

KVK en/of RSIN-nummer

KVK: 55570690

RSIN: 851768507

Adresgegevens

Herengracht 221, 1016 BG Amsterdam

Telefoon: 020-3377055

E-mail: info@voorjebuurt.nl

Statuten

Download hier de statuten van Stichting Voor je Buurt

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Download hier het actuele beleidsplan 2016-2018

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Voor je Buurt oefent haar taken volledig onbezoldigd uit.

mr. Jetse Sprey, partner Versteeg Wigman Sprey Advocaten (voorzitter)

Egbert Fransen, directeur Pakhuis De Zwijger

Dennis Maas, partner Deloitte Accountants

Thijs van Exel, senior adviseur Stichting Nederland Kennisland

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Download hier het Jaarverslag 2016

Financieel verslag

Download hier de Jaarrekening + toelichting van 2016