Mozaïek voor Delft

Door Delft MaMa

 • €5.387,00

  108% van €5.000,00


 • 68

  Supporters

 • 20

  Vrijwilligers

 • 0

  Uren te gaan

Deel:

Help mee om deze campagne bekend te maken en plaats de onderstaande banner op je eigen website! Kopieer de HTML-code en zet die op je eigen site zodat bezoekers direct kunnen doorklikken. Dank je wel!

Embed code

<iframe src="https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/mozaiekvoordelft/widget" width="260px" height="500px" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe>

Mozaïek voor Delft  | Please scroll down for English

Delft MaMa is een stichting voor de integratie van internationale vrouwen en families in Delft. We vieren in 2017 ons 10-jarig bestaan dus willen we graag onze geliefde stad trakteren op een mooi mozaïek. Help ons dit leuke initiatief waar te maken, doneer nu! 

Wat is ons plan?

We gaan een kleurrijk mozaïek creëren op een muur naast speeltuin de Achtertuin in Delft, om de speelplek op te frissen, leuker te maken en het contact tussen Delftenaren en internationale bewoners te versterken. Er zijn mozaïek workshops georganiseerd alvast in Mei en Juni 2017, en op de 9de, 16de, 22ste en 29ste augustus in de atelier Staalweg 1, 2612 KK Delft. Verder info over workshops vind je hier: https://www.facebook.com/pg/DelftMaMa/events/

Waarom?

Omdat we zo van deze prachtige stad houden! Onze stichting Delft MaMa viert dit jaar haar 10-jarige bestaan. Ter gelegenheid hiervan willen we iets feestelijks teruggeven aan Delft en haar (internationale) bewoners. Als dank aan iedereen voor het ons welkom heten, zodat de stad ons nieuwe thuis is geworden.

Waar? 

In de speeltuin de Achtertuin in Delft, kruising Ham en Achterom.

Wie?

Dit project is een initiatief van Delft MaMa. De oprichtster Lucie Herraiz Cunningham begon in 2007 met het helpen van internationale vrouwen. Ze bracht ze met elkaar in contact zodat ze elkaar konden steunen tijdens de drukke en veeleisende tijd van het moeder worden en zijn van jonge kinderen. Tien jaar later en het huidig aantal leden (ruim 1100) groeit nog steeds. Het mozaïek wordt een mooi eerbetoon van ons aan de stad Delft, het ouderschap en de sterke internationale gemeenschap die uit Lucie’s eerste contacten ontstaan is.

Hoeveel?

Het doel is om 5.000 euro op te halen. Dit is bestemd voor de kosten van: de materialen, gereedschap, stucwerk, vaklui, workshops, experts en diverse organisatorische en promotionele kosten. Daarnaast maken we een achter-de-schermen video, als we 120% gefinancierd krijgen.

Waarom doneren?

* Openbare kunst is een fantastische manier om de speeltuin leuker, kleurrijker en kindvriendelijker te maken;

* Een mooie kans om de band tussen de stad en de internationale bewoners verder te versterken;

* Een dergelijk project brengt Delftenaren bij elkaar en helpt gesprekken te beginnen;

* Tot slot is er voor elke donateur boven een bepaald bedrag een leuk aandenken (zie beloningen!) We zijn ervan overtuigd dat openbare kunst de buurt verbetert en kansen biedt voor openbare interactie en een gemeenschappelijk gesprek. Een eerder Street Art project in Delft door de door ons benaderde mozaïek expert is hier gedocumenteerd: https://youtu.be/cMXxSLUOIng

* Voor bedrijven is sponsoring van dit project een prachtige manier om zichzelf te promoten binnen de internationale en Delftse gemeenschap, met passende beloningen (zie details verderop).

Risico’s en uitdagingen

Wat hebben we tot nu toe:

* de mozaïek expert Nan Deardorff-McClain, die de praktische kanten van het project zal begeleiden

* het ontwerp voor het mozaïek

* ondersteuning van Fonds1818

* toestemming van de Kwaliteitskamer Delft

* veel creatieve Delft MaMa leden die hun mouwen willen opstropen om het mozaïek te maken

* de stukadoor die de muur egaliseert en het mozaïek op de muur zal plaatsen. We zijn natuurlijk ook erg afhankelijk van het weer 🙂 De plaatsing en de onthulling van het mozaïek hebben we gepland voor eind augustus / begin september. Wat de beloningen betreft: deze kunnen we maken en leveren wanneer de financiering van ons project gelukt is. We hebben een planning gemaakt om alle kunstwerkjes te maken, verpakken en leveren. N.B: pakketjes zullen alleen naar adressen in Nederland worden verstuur.

Help ons dit leuke initiatief waar te maken, doneer nu! 

**************************************************************************

Mosaic for Delft 

What are we planning?

We are going to create a mural: a colorful mosaic for a graffiti-tagged wall near the playground Achtertuin in Delft to foster connections and a feeling of security for Delftians.  There area already mosaic workshops organized: 23 Mei 2017, 30 Mei en 6 Juni in the atelier Staalweg 1, 2612 KK Delft. There will be more, feel free to contact us and come by! You can find more information here: https://www.facebook.com/pg/DelftMaMa/events/

Why?

Because we love this wonderful city! The Delft MaMa foundation celebrates its 10 year anniversary this year. To mark the occasion we want to give something festive back to Delft and its (international) inhabitants. As a thank you to everyone for making us feel really welcome so that the city has become our new home.

Where?

At the playground the Achtertuin in Delft, the Netherlands.

Who?

This project is initiated by Delft MaMa. The founder Lucie Herraiz Cunningham started helping international women connect and support each other during the demanding years of mothering babies and young children in 2007. 10 years later we are still standing strong – now with well over 1100 members and still growing. The mosaic is going to be a wonderful, unique tribute from us to the city Delft itself, to parenthood and the strong international community that grew out of Lucie’s first contacts.

How much?

Our aim is to collect 5,000 EUR. This will go towards the:

* materials,

* tools,

* specialists,

* workshops,

* experts,

* various organising and crowdfunding costs,

* and we’re making a behind-the- scene’s video too, in case our project gets 120% funded!

Why donate?

* Public art is an incredible way of bringing communities together and starting a conversation.

* This project will give color, life, happiness to the playground, all the while making it more child-friendly.

* You’ll get something in return, a little thank you for your involvement. Make sure you check out the rewards here below!

* This is an opportunity for the renewal of connections within the community and a chance to forge and create stronger bonds between the town and its international occupants. We believe strongly that street art enhances its own surroundings and provides an opportunity for public interaction and community conversation. One of the previous Street Art projects in Delft by Nan Deardorff-McClain has been wonderfully documented by Nan’s talented son: https://youtu.be/cMXxSLUOIng

* For businesses to sponsor our project is a wonderful way to get visibility in the international and Delftian community (see details of fitting rewards below)

Risks and challenges

What we have organized so far:

* the mosaic expert, Nan Deardorff-McClain, to lead the hands-on aspects of the project

* the design of the mosaic

* the support of Fonds1818

* permission of Kwaliteitskamer in Delft

* lots of creative members who will get their hands dirty to physically create the pieces of the mosaic

* the specialist who will place the pieces on the wall

 

As we are in the Netherlands, the weather is one of our biggest concerns regarding the placing of the mosaic and the unveiling ceremony 🙂 The ideal date for the placing of the mosaic and opening will take place either in August or September depending on the weather. The wall needs to be dry a couple of weeks before and after the mosaic goes on it.

Regarding the rewards: they will be created within a certain time frame. We can only create and distribute them once the project is fully funded. We do have a strategy to plan, package and ship all artwork quickly. Please note: packages will be only posted to Dutch addresses!

Help us with this great project, donate now! 

  Rewards:

Contribution 5 EUR – Virtual high five!

Contribution 10 EUR – Virtual high five, and:

 • Your name will be mentioned on the project’s website
 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic

Contribution 25 EUR – Great, thank you! You’ll get exclusive updates from us as the project progresses!

 • Your name will be mentioned on the project’s website
 • Your name will be credited in the making-of video’s credit section
 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • You will also get a handwritten postcard (featuring a picture of the finished mosaic) as a thank-you

Contribution 35 EUR – Thank you so much for supporting us!

 • Your name will be mentioned on the project’s website
 • Your name will be credited in the making-of video’s credit section
 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • You’ll also get a lovely kitchen magnet (featuring a picture of the finished mosaic) as a thank-you

Contribution 75 EUR – Wonderful, you are really going that extra mile!

 • Your name will be mentioned on the project’s website
 • Your name will be credited in the making-of video’s credit section
 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • You’ll also get a beautiful collection of Delft mosaics in the form of a photo calendar as an extra thank-you

Contribution 100 EUR – For such a generous donation you’ll get something extra special from us!

 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • Your (company) name will be mentioned on the project’s website and in our newsletter as SPONSOR.
 • Your (company) name will be credited in the making-of video’s credit section as a SPONSOR
 • You’ll also get a beautiful, extra-large kitchen magnet (featuring a picture of the finished mosaic) as an extra thank-you

Contribution 150 EUR – Thank you so much for sponsoring the neighborhood with such a generous amount! For individuals:

 • Your name will be mentioned on the project’s website as a SILVER SPONSOR
 • Your name (including your picture) will be credited in the making-of video’s credit section and our newsletter as a FEATURED SPONSOR
 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • You will also get a handwritten postcard (featuring a picture of the finished mosaic) as a thank-you
 • We will contact you personally to thank you and arrange a handmade, personalized Christmas present (delivered before Christmas, in The Netherlands only), by our mosaic-expert Nan. Alternatively you can opt for a workshop with Nan.

For businesses:

 • Your business name (including logo and link) will be mentioned on the project’s website as SILVER SPONSOR
 • Your business name (including logo and/or picture) will be credited in the making-of video credit section as a SILVER SPONSOR
 • Your business name will be mentioned once in our newsletter as SILVER SPONSOR.
 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • Your business name will be mentioned (tagged) once at the start of the project in a post on our public Facebook page and will be shared in our private Facebook Group which has more than 1100 members.
 • A representative of your business is entitled to an exclusive VIP spot at the unveiling ceremony; pictures, press, cake and champagne all included!

Contribution 200 EUR – Wow, you are our champion! For individuals:

 • Your name will be mentioned on the project’s website, as a GOLD SPONSOR,
 • Your name (including your picture) will be credited in the making-of video credit section and in our newsletter as a GOLD SPONSOR
 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • You will also get a handwritten postcard (featuring a picture of the finished mosaic) as a thank-you and a workshop with Nan.
 • We will contact you personally to invite you to a VIP special scavenger hunt, that is prior the unveiling ceremony. It is mostly a surprise, but it does involve mosaics, Delft and bikes. You’ll receive an exclusive VIP seat to the unveiling of the finished art work. Pictures, press, cake and champagne all included!

For businesses:

 • Your business name (including logo and link) will be mentioned on the project’s website, as a GOLD SPONSOR
 • Your business name (including logo and/or picture) will be credited in the making-of video’s credit section as a GOLD SPONSOR
 • Your business name will be mentioned (tagged) in a post on our public Facebook page twice. Once at the start and once when the project is finalised. The post will also be shared in our private Facebook Group which has over 1100 members.
 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • Your business name (including logo and link) will be mentioned in our newsletter as GOLD SPONSOR twice
 • We will contact you to invite you or a representative of your business to a special VIP scavenger hunt, that is prior the unveiling ceremony. It is mostly a surprise, but it does involve mosaics, Delft and bikes. An exclusive seat at the unveiling ceremony – pictures, press, cake and champagne – are all included!

Contribution 300 EUR and above – First of all you’ll receive our eternal thanks! You have our greatest gratitude, and with that:

 • You will receive two beautiful digital pictures, one of the design AND one of the finished mosaic
 • You will also get a handwritten postcard (featuring a picture of the finished mosaic) as a thank-you and a workshop with Nan, our mosaic-expert.
 • Your (business) name (including logo and link) will be mentioned on the project’s website as DIAMOND SPONSOR
 • Your (business) name (including logo and/or picture) will be credited in the making-of video’s credit section as a DIAMOND SPONSOR, with logo and/or your picture included
 • Your (business) name will be mentioned (tagged) in a post on our public Facebook Page three times. The post will also be shared in our private Facebook Group which has over 1100 members.
 • Your (business) name (including logo and link) will be mentioned in our newsletter as DIAMOND SPONSOR three times.
 • You/your business will be named as DIAMOND SPONSOR in our year overview on our public Facebook page and in our newsletter.
 • You/a representative of your business gets an exclusive VIP spot to a special scavenger hunt, that is prior the unveiling ceremony. It is mostly a surprise, but it does involve mosaics, Delft and bikes. You/the representative will also receive an exclusive VIP seat to the unveiling ceremony – pictures, press, cake, champagne and a goodie bag all included!

Contribution above 750 EUR – Wow, you are our champion!

 • Next to getting what a Diamond Sponsor would, we’ll also gladly sit with you talking through what is it that you’d like in return to get out of this sponsorship.

DONATE NOW!

Great thanks for all your efforts and help!

Updates

30/06/2017

We zijn bezig met de buurt te activeren met flyers!

De winkeltjes en organisaties in de straat helpen ook mee, erg bedankt voor de donaties aan deze vroege vogels alvast:

Praktijk DelftHairArchitectsKinderopvang Carpe DiemBest of Britain Travel !

 

27/06/2017

Het gaat super goed met de campagne, en we zijn er over het helft al! Je kan onze campagne steunen door het aan je vrienden, familie en anderen te vertellen. 

Bekijk ook vooral even onze filmpjes:

 
 
 
 
 
 

43 Reacties

 1. Jeroen Struyk

  Hotel de Emauspoort draagt graag een ‘steentje’ bij aan dit leuke project om de stad mooier te maken.

 2. Brenda en Melanie van Carpe Diem

  Namens KinderCentrum Carpe Diem hebben wij een donatie gedaan voor dit supermooie project! Ons kinderdagverblijf zit vlakbij de speeltuin en wij spelen vaak buiten dus wij ondersteunen dit geweldige intiatief van Delft MaMa graag.

 3. Elinor Abramson

  Birth in Holland has been in contact with DelfMaMa since its inception. We have seen the group grow and flourish in it’s tireless support of international families, creating a network we know is essential to so many. We are delighted to be able to contribute to this project and look forward to seeing the end result.

  • Delft MaMa

   We are so grateful for your donation and your involvement dear Elinor and Sophie! Delighted that your business grew so much and you have such successes and so.many.HAPPY.babies under your belt! Wonderful!
   XOXO

 4. Rebecca Vallance

  Such a wonder project, good luck! Happy Birthday to Delft Mama, I have made some wonderful friends from the first meetings 10 years ago 🙂

  • Delft MaMa

   Dear Manuela, thank you so much for your donation and your energy and involvement along the way! You make a real difference in our community, and beyond! Thank you so much!
   Take care,
   XOXO

 5. Oriana Sande

  Wat een mooi project! Het is echt een aanwinst voor sociaal-cultureel Delft!

  • Delft MaMa

   Beste Janneke, erg bedankt voor je aardige woorden en steun! We gaan het halen 🙂 Laat het allemaal weten 😉
   Met vriendelijke groeten <3

  • Delft MaMa

   Beste Monique, erg bedankt! We gaan het doen, het is al zo mooi, toch? Het gaat gebeuren, bedankt voor je steun – vertel al je vrienden 😉
   Groetjes!

  • Delft MaMa

   Thank you Vanessa 🙂 Lovely words and donation, everything is appreciated! Please tell all your friends in Delft, it’s going to be heartwarming and cool at the same time 😀
   Take care,
   XOXO

 6. Renee Veldman-Tentori

  Great to see Delft MaMa continuing to be a positive impact on the community and surroundings

  • Delft MaMa

   Thank you Renée for your sweet words, and unwavering support! You are a pillar to this (or any!) community! Thank you, thank you, thank you! Tell all your friends 😉 Again 😀
   Take care,
   XOXO

 7. Sandra I. Trevino Barbosa

  I hope this project gets all the funding it needs to become a reality. The achtertuin would really be much better with a mosaic in that sad wall. I also think this project will make everyone happier as the bike pad that goes below the Zuidwal street is also very much in use and everyone can see that wall when they commute 🙂

  This will definitely make Delft an even prettier city!

  • Delft MaMa

   Thank you Sandra! It’s so true, that is such a central spot, so busy! Every day a thousand bikes go through that tunnel, and see that sad-sad wall. We’re going to make it so much nicer! Thank you for your support, tell all your friends again, okay?
   Take good care,

   XOXO

 8. Sandra I. Trevino Barbosa

  I do hope this project will be successful so that Delft will become an even more beautiful city for everyone, not only kids. The bike pad tunnel that goes under the Zuidwal street is widely used and this mosaic will make everyone’s commute a better one 🙂

  • Delft MaMa

   Bedankt Roely en Peter! Wat lief woorden, erg bedankt! We gaan ervoor, het wordt erg mooi! Laat al jullie vrienden weten hoor! 😉
   Met vriendelijke groeten en eeuwige dank, Delft MaMa <3

  • Delft MaMa

   Thanks Rachelle! It’ll be so nice! Thank you for your support and energy. Your light makes such a big difference in our community! Thank you!
   Take care,
   XOXO

Geef een reactie

 1. Suzanne MacNeil
  €25,00
 2. Jeroen Struyk
  €350,00
 3. Anoniem
  €75,00
 4. Max & Onna Hofman Batllori
  €10,00
 5. Anoniem
  €5,00
 6. Renee Veldman
  €10,00
 7. Anoniem
  €25,00
 8. Maria Catalina Peñuela B.
  €35,00
 9. Anoniem
  €5,00
 10. Anoniem
  €320,00
 11. Peter en Diana Oord
  €300,00
 12. Marlieke den Dulk
  €35,00
 13. Mary de Groot
  €10,00
 14. IamExpat.nl IamExpat.nl
  €100,00
 15. Éric Piel
  €25,00
 16. Maria Parra Calvache
  €75,00
 17. Anoniem
  €25,00
 18. Monique Roodenburg
  €5,00
 19. Ams Huijsing
  €10,00
 20. De Zuster Gasthuis BV
  €150,00
 21. Anoniem
  €300,00
 22. Marieke ter Laak
  €300,00
 23. Jett Dadswell
  €150,00
 24. Vera ter Beest
  €15,00
 25. Frits Hubbeling
  €75,00
 26. Martijn Aalberts
  €200,00
 27. Anoniem
  €1.000,00
 28. Anoniem
  €35,00
 29. Brenda en Melanie van Carpe Diem
  €350,00
 30. Elinor Abramson
  €300,00
 31. Rebecca Vallance
  €25,00
 32. Anoniem
  €10,00
 33. Bassem Zaarour
  €10,00
 34. Amanda de Souza
  €10,00
 35. Tatjana Lisjak
  €192,00
 36. Tatjana Lisjak
  €25,00
 37. Pudjiatie Chandra
  €35,00
 38. Karen Heijman
  €20,00
 39. Tarja van Veldhoven
  €25,00
 40. Oriana Sande
  €25,00
 41. Anoniem
  €10,00
 42. Janneke Schoonbeek
  €10,00
 43. Luisa Michelutti
  €35,00
 44. Monique Martens
  €10,00
 45. Tonya Tolmeijer
  €25,00
 46. Roya
  €25,00
 47. Saskia Hulsker
  €25,00
 48. Pavel Babal
  €25,00
 49. Maria Stern
  €75,00
 50. Anna Kővári
  €75,00
 51. Anoniem
  €25,00
 52. Emilie Yane Lopes
  €10,00
 53. Vanessa de Oliveira
  €15,00
 54. Renee Veldman-Tentori
  €25,00
 55. Lieske Pauw
  €25,00
 56. Efthimia Aivaloglou
  €35,00
 57. Ton van Bergen
  €25,00
 58. Corinne du Burck
  €10,00
 59. Peter
  €10,00
 60. Anoniem
  €10,00
 61. Lindsay Uittenbogaard
  €10,00
 62. Sandra I. Trevino Barbosa
  €35,00
 63. Anoniem
  €35,00
 64. Roely en Peter Hofman
  €35,00
 65. Amy McGriff
  €10,00
 66. Rachelle Shatou - Bueno de Mesquita
  €10,00
 67. Anoniem
  €25,00
 68. Marie Kummerlowe
  €25,00

Deze Campagne is afgelopen. Het is niet meer mogelijk om bij te dragen.

 • 13 Supporters

  Dank voor je donatie!

 • 23 Supporters

  Dankjewel! Je krijgt een virtuele high five van ons allemaal! Daarnaast wordt je naam vermeld op de website van het project en krijg je twee mooie digitale foto's, één van het ontwerp en één van het voltooide mozaïek.

 • 14 Supporters

  Geweldig, bedankt! Je krijgt exclusieve updates van onze verdere reis! Daarnaast wordt je naam vermeld op de website van het project en in de aftiteling van de making-of video. Ook krijg je twee mooie digitale foto's, één van het ontwerp en één van het voltooide mozaïek en een handgeschreven ansichtkaart met een afbeelding van het mozaïek als bedankje.

 • 6 Supporters

  We zijn je zeer dankbaar, fantastisch dat je ons steunt! Je naam wordt vermeld op de website van het project en in de aftiteling van de making-of video. Ook krijg je twee mooie digitale foto's, één van het ontwerp en één van het voltooide mozaïek en een leuke keuken magneet met een afbeelding van het mozaïek als bedankje.

 • 5 Supporters

  Wow, super bedankt voor je geweldige steun! Je naam wordt vermeld op de website van het project en in de aftiteling van de making-of video. Ook krijg je twee mooie digitale foto's, één van het ontwerp en één van het voltooide mozaïek en een prachtige collectie van Delftse mozaïeken in de vorm van een verjaardagskalender als extra bedankje.

 • 1 Supporter

  Fantastisch, enorm bedankt voor je bijdrage! Je naam (of bedrijfsnaam) wordt vermeld op de website van het project, in onze nieuwsbrief en in de aftiteling van de making-of video. Ook krijg je twee mooie digitale foto's, één van het ontwerp en één van het voltooide mozaïek en een extra grote keuken magneet met een afbeelding van het mozaïek als bedankje.

 • Supporters

  Je verdient extra veel dank! Je naam wordt vermeld op de website van het project, in onze nieuwsbrief en in de aftiteling van de making-of video als sponsor. Ook krijg je twee mooie digitale foto's, één van het ontwerp en één van het voltooide mozaïek en een handgeschreven ansichtkaart met een afbeelding van het mozaïek als bedankje. We zullen persoonlijk contact met je opnemen, om je als bedankje een gepersonaliseerd en door onze mozaïek expert Nan handgemaakt kerst kado te sturen (geleverd voor Kerst en alleen in Nederland). Of, als dat je voorkeur heeft, kun je kiezen voor een workshop met Nan.

 • 2 Supporters

  Je verdient extra veel dank! Je bedrijfsnaam wordt vermeld op de website van het project, in onze nieuwsbrief en in de aftiteling van de making-of video als sponsor. Ook wordt de bedrijfsnaam vermeld in een publiekelijk Facebookbericht op onze pagina en je wordt tevens gedeeld in onze Facebookgroep van meer dan 1100 leden. Ook ontvangt een vertegenwoordiger van je bedrijf een exclusieve VIP plaats tijdens de onthullingsceremonie, inclusief fotos, pers, cake en champagne!

 • Supporters

  Heel erg veel dank voor je bijdrage! Je verdient extra veel dank! Je naam wordt vermeld op de website van het project, in onze nieuwsbrief en in de aftiteling van de making-of video als sponsor. Ook krijg je twee mooie digitale foto's, één van het ontwerp en één van het voltooide mozaïek en een handgeschreven ansichtkaart met een afbeelding van het mozaïek als bedankje. Daarnaast krijg je een workshop van Nan. We zullen persoonlijk contact opnemen om je uit te nodigen voor een speciale VIP speurtocht voorafgaand aan de onthulling van het kunstwerk. Deze tocht is grotendeels een verrassing, maar bevat in ieder geval: moza•eken, Delft en fietsen. Je ontvangt een exclusieve VIP plaats bij de onthulling van het voltooide kunstwerk, inclusief fotos, pers, cake en champagne!

 • 1 Supporter

  Heel erg veel dank voor je bijdrage! Je bedrijfsnaam zal twee keer vermeld worden (getagged) in een bericht op onze openbare Facebook pagina. De eerste keer bij aanvang en de tweede keer bij afronding van het project. Daarnaast zal het bericht gedeeld worden op onze besloten Facebook groep met meer dan 1100 leden. We zullen persoonlijk contact opnemen om een vertegenwoordiger van het bedrijf uit te nodigen voor een speciale VIP speurtocht voorafgaand aan de onthulling van het kunstwerk. Deze tocht is grotendeels een verrassing, maar bevat in ieder geval: mozaïeken, Delft en fietsen. Je ontvangt een exclusieve VIP plaats bij de onthulling van het voltooide kunstwerk, inclusief fotos, pers, cake en champagne!

 • 3 Supporters

  Allereerst onze eeuwige dank voor deze significante bijdrage aan het project. Je (bedrijfs)naam zal drie keer vermeld worden (getagged) in een bericht op onze openbare Facebook pagina. Daarnaast zal het bericht gedeeld worden op onze besloten Facebook groep met meer dan 1100 leden. Je (bedrijfs)naam (met logo en internet link) wordt drie keer vermeld in onze nieuwsbrief als HOOFDSPONSOR. We zullen persoonlijk contact opnemen om jou/een vertegenwoordiger van het bedrijf uit te nodigen voor een speciale VIP speurtocht voorafgaand aan de onthulling van het kunstwerk. Deze tocht is grotendeels een verrassing, maar bevat in ieder geval: mozaïeken, Delft en fietsen. Je/De vertegenwoordiger van het bedrijf ontvangt een exclusieve VIP plaats bij de onthulling van het voltooide kunstwerk, inclusief fotos, pers, cake, champagne en een goodie bag!

 • Supporters

  Allereerst onze eeuwige dank voor deze significante bijdrage aan het project! Ook met jou gaan we aan tafel zitten om te kijken wat je uit je partnership wilt halen. In ieder geval wordt je (bedrijfs)naam vermeldt op onze website en je wordt drie keer vermeld (getagged) in een bericht op onze openbare Facebook pagina. Daarnaast zal het bericht gedeeld worden op onze besloten Facebook groep met meer dan 1100 leden. Ook zal je (bedrijfs)naam (met logo en internet link) drie keer vermeld worden in onze nieuwsbrief als HOOFDSPONSOR. Als laatste zullen we persoonlijk contact opnemen om jou/een vertegenwoordiger van het bedrijf uit te nodigen voor een speciale VIP speurtocht voorafgaand aan de onthulling van het kunstwerk. Deze tocht is grotendeels een verrassing, maar bevat in ieder geval: mozaïeken, Delft en fietsen. Je/De vertegenwoordiger van het bedrijf ontvangt een exclusieve VIP plaats bij de onthulling van het voltooide kunstwerk, inclusief fotos, pers, cake, champagne en een goodie bag!

This Campagne has ended. No more pledges can be made.

 • 2 Backers
  0 Vrijwilligers nodig

  We willen graag een beroep doen op de buurt waar het mozaïek komt om actief mee te doen. Daarvoor hebben we minimaal twee enthousiaste vrijwilligers nodig (het is leuker om samen te gaan!)

 • 2 Backers
  0 Vrijwilligers nodig

  In de buurt van het toekomstige mozaïek zijn er meerdere zaken/winkels, die we willen benaderen om ons te sponsoren.

 • 13 Backers
  12 Vrijwilligers nodig

  Voel je je creatief? Kom ter voorbereiding naar een mozaïek workshop om jouw stempel te zetten op Delft! Je kan de stukjes naar believen zelf in elkaar zetten.

 • 3 Backers
  0 Vrijwilligers nodig

  We hebben chauffeurs nodig om rondom Delft naar plekken te rijden waar tegels worden verkocht. We willen ze verzoeken om restanten van tegels (geschikt voor buiten) te doneren voor ons project.