Civic crowdfunding. Ons werkveld, onze expertise

Er waait een frisse wind door de dorpen en steden van Nederland. Overal zijn bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties bezig met creatieve ideeën en projecten voor hun omgeving. Buurttuinen. Nieuwe zorgconcepten. Ontmoetingsplekken. Bewonersbedrijven. Lokale festivals. Lokale producten. We kunnen nog wel even doorgaan.

patroon_mannetjes_zwart

Maak plaats voor de nieuwe plaatsmaker

Al dit soort lokale initiatieven geven invulling aan hoe onze buurten, dorpen en steden er nu en in de toekomst uitzien. Mensen geven kleur aan hun eigen omgeving en woonplaats. Zo zijn er steeds meer nieuwe ‘plaatsmakers’ die lokaal zelf initiatief nemen en het verschil maken. Waarschijnlijk doe je daar zelf ook aan mee.

Voor je Buurt is opgezet om de nieuwe plaatsmakers te helpen om hun idee en droom te realiseren via een campagne waarbij geld, hulp en materiaal wordt ingezameld. Crowdfunding voor lokale initiatieven met een maatschappelijke impact wordt steeds vaker ‘civic crowdfunding’ genoemd. Bij Voor je Buurt verwachten we dat civic crowdfunding de komende jaren nog behoorlijk gaat groeien.

Maar niet zonder slag of stoot.

Want civic crowdfunding schuurt. Tegen bestaande beleids- en planvorming. Tegen bestaande financieringsmechanismen. Tegen bestaande democratische besluitvorming. De overheid doet overal een stap naar achteren, maar dat betekent niet meteen dat daarmee ruimte voor nieuwe plaatsmakers ontstaat. Probeer bijvoorbeeld maar eens een nieuw lokaal zorgconcept te lanceren. Je loopt waarschijnlijk direct tegen wetgeving, aanbesteding- en inkoopregels en andere obstakels aan. Soms gaan mensen daarom crowdfunden om druk te kunnen zetten op andere partijen. Bewoners in Deventer startten via Voor je Buurt bijvoorbeeld een campagne om een stukje groen in de wijk te kunnen behouden. Met succes overigens!

De rol van gemeenten en andere samenwerkingspartners

Bij uitstek bij civic crowdfunding heeft dus ook de overheid een rol. En soms ook partijen zoals woningcorporaties of gebiedsontwikkelaars. Voor je Buurt werkt daarom nauw samen met zulke partijen en probeert voortdurend nieuwe constructies uit waardoor nieuwe plaatsmakers ook sámen met ‘oude’ plaatsmakers kleur kunnen geven aan buurten, dorpen en steden. Dit doen we zoal:

 

Matchfunding 

We werken samen met fondsen en overheden die (onder minimale voorwaarden) financieel bijdragen aan crowdfundingcampagnes op Voor je Buurt (‘matchfunding’). Lees onze white paper ‘Slimme subsidie door koppeling crowdfunding‘.

 

Trainingen/workshops

Voor je Buurt organiseert samen met andere partijen trainingen en workshops rond crowdfunding. Zowel voor initiatiefnemers als voor ambtenaren en andere professionals die met nieuwe lokale initiatieven in aanraking komen.

 

Koplopersacademie. Onze onderzoekstak

Onder de noemer ‘Koplopersacademie’ doen we samen met andere partijen onderzoek en voeren we praktische experimenten uit die allemaal te maken hebben met het opzetten en realiseren van nieuwe lokale initiatieven. In 2015 voerden we onder andere een koploperstraject uit naar de potentie van crowdfunding in krimpregio’s. Lees hier meer over de uitkomsten.

 

Specials

Vaak komen de bovengenoemde punten samen in, wat we een ‘Special’ noemen. Specials zijn langer lopende samenwerkingen waarvan jij als initiatiefnemer van een campagne profiteert! Onze samenwerkingspartners stellen financiering, kennis en expertise en/of praktische hulp ter beschikking om campagnes te versnellen. Soms gaat het ook om live crowdfunding event of een thematisch programma, bijvoorbeeld als uitdaging om tot oplossingen voor een maatschappelijk probleem te komen. De lopende specials vind je in de zwarte balk op de hoofdpagina van Voor je Buurt.

 

Meer weten? Neem contact op met Martijn Arnoldus, martijn@voorjebuurt.nl. Een overzicht van onze partners vind je hier.

Kijk ook eens naar de pagina over ons Civic Crowdfunding Seminar in juni 2015 voor achtergronden en literatuur.