Bezoekadres:
Herengracht 221
1016 BG Amsterdam

020-3377055

Wij zijn het team van Voor je Buurt

Martijn

Martijn Arnoldus

Martijn is directeur van Voor je Buurt en verantwoordelijk voor de strategie en bedrijfsvoering van Voor je Buurt. Daarnaast zet hij nieuwe partnerships op met overheden, fondsen en bedrijven en adviseert hij hen over het succesvol inzetten van civic crowdfunding. Martijn identificeert nieuwe trends rond maatschappelijke initiatieven en houdt zich veel bezig met nieuwe financieringsvormen zoals social return en right to challenge. Als Sociaal Geograaf houdt Martijn zich bezig met bottom-up gebiedsontwikkeling, de fiscale en juridische aspecten van crowdfunding en het Voor je Buurt Fonds in oprichting. Martijn is een ervaren spreker en trainer, een sterke schrijver en is een strategisch denker.

Aster3

Aster van Tilburg

Aster is senior adviseur civic crowdfunding en zij adviseert overheden, fondsen en bedrijven over het stimuleren van maatschappelijke initiatieven met crowdfunding. Aster is goed in het enthousiasmeren en in beweging brengen van zowel professionals als initiatiefnemers. Ze is expert in het slimmer inzetten van subsidie door middel van matchfunding. Ze doorziet het lokale speelveld, interne processen en weet goed welke prikkels tot resultaat leiden. Hierbij komt haar achtergrond als Bestuurs- en Organisatiewetenschapper goed van pas. Daarnaast is ze bezig met de internationalisering van Voor je Buurt en brengt haar ervaring bij Voor je Buurt in de praktijk in België. Ze is een (internationaal) spreker en ervaren trainer en moderator.

Daniëlle Gouman

Binnen Voor je Buurt is Danielle adviseur crowdfunding & community building en zij zorgt er voor dat crowdfunding op lokaal niveau een succes wordt. Zij ontwerpt begeleidingstrajecten voor initiatiefnemers, is een creatieve en enthousiaste campagnebegeleider en verbindt initiatieven aan elkaar en lokale partners. Daarvoor zet zij lokaal netwerken van overheden, maatschappelijke organisaties, fondsen en bedrijven op die maatschappelijke initiatieven kunnen ondersteunen. Ze geeft advies over de communicatie en wervingsstrategie voor onze partners en is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van crowdfundingcoaches. Danielle maakt anderen enthousiast voor crowdfunding tijdens haar inspirerende trainingen en is een enthousiast spreker.

Jeftha Kun

Jeftha zorgt binnen Voor je Buurt dat de samenwerking met gemeenten, fondsen en bedrijven leidt tot (lokaal) crowdfunding succes. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de begeleiding, trainingen, werving en het coachen van initiatiefnemers met hun crowdfundingcampagne. Jeftha heeft de ambitie om mee te bouwen aan de (internationale) groei van Voor je Buurt en denkt graag in kansen. Met een achtergrond als antropoloog en marketeer zet hij zijn ervaring in om bruggen te bouwen tussen de een bevlogen community van lokale initiatieven en de ontwikkeling van een duurzame businessmodel voor het platform. Jeftha is een creatieve storyteller die het verhaal van Voor je Buurt op een bevlogen manier uitdraagt als een duurzame maatschappelijke innovatie.

Fotograaf foto Martijn:  Jeroen Dekker; Foto Aster: Giorgos Gripeos CC BY 4.0, Fotograaf Bjorn: Christopher Adams, CC BY 4.0