Crowdfunding in krimpregio’s

Door Martijn Arnoldus

In gebieden die kampen met structurele bevolkingskrimp kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. De Nederlandse overheid heeft daar al jaren aandacht voor en is voortdurend op zoek naar nieuwe instrumenten die kunnen bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van leefbaarheid in de krimpregio’s. Crowdfunding is zo’n instrument, en bij uitstek een waarmee bewoners en ondernemers het heft in eigen hand kunnen nemen. Maar wat is de potentie van crowdfunding precies voor het oplossen van leefbaarheidsvraagstukken?

Op basis van gevoerde crowdfundingcampagnes en de verwachtingen van initiatiefnemers die crowdfunding overwegen schreven we een beknopt handboek. ‘De crowd en de krimp’ is in de eerste plaats bedoeld voor beleidsmakers en andere professionals die willen weten waar de kracht van crowdfunding voor krimpregio’s ligt. Wil je zelf gaan crowdfunden? Dan vind je in dit handboek een hoofdstuk over het opzetten en uitvoeren van een campagne. Het handboek kwam tot stand in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Groningen, provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg.

Geïnteresseerd?

Stuur een mailtje naar info@voorjebuurt.nl als je interesse hebt in het handboek. Gedrukte exemplaren kunnen vanaf begin januari 2016 worden bezorgd.

Inhoud

  1. Waarom dit handboek? Lees hoe dit handboek is ontstaan en waarom we het geschreven hebben.
  2. Wat is crowdfunding? Leer de basisbeginselen van crowdfunding en in het bijzonder van civic crowdfunding, waarbij het gaat om maatschappelijke initiatieven.
  3. Hoe werkt een crowdfundingcampagne? Kom via een snel overzicht te weten hoe een initiatiefnemer van crowdfunding zijn of haar plan de campagne maakt.
  4. Is crowdfunding een oplossing voor leefbaarheidsvraagstukken in krimpregio’s? Verken de bijdrage die crowdfunding kan leveren aan uitdagingen om de leefbaarheid in krimpregio’s op peil te houden (of te verbeteren).
  5. Welke rol kan de overheid spelen? Bekijk tien verschillende manieren waarop de overheid in krimpregio’s op een nuttige manier crowdfunding kan ondersteunen.

Bekijk hier de preview van hoofdstuk 4

Gegevens

  • De crowd en de krimp. Handboek civic crowdfunding voor leefbaarheid in gebieden met bevolkingsdaling
  • Martijn Arnoldus, Aster van Tilburg en Lisanne Holwerda
  • Verschijningsdatum: december 2015
  • ISBN/EAN: 978-90-824712-0-5
  • Soft cover (glanzend), 76 pagina’s, 15x21cm, gedrukte exemplaren €6,50 per stuk