Extra stimulans voor natuurinitiatieven

Als initiatiefnemer van een campagne op Crowdfunding VoorNatuur maakt je kans op donaties van samenwerkingspartners van Voor je Buurt. 

Voor je Buurt werkt samen met een aantal partners die meedoneren aan campagnes op Voor je Buurt en op Crowdfunding VoorNatuur.

  • Fonds 1818 steunt crowdfundingcampagnes in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden, de Duin- en Bollensstreek en tussenliggende gemeenten. Om voor de bijdrage in aanmerking te komen moet je je campagne combineren met een aparte aanvraag bij Fonds 1818. Meer informatie over de  aanvraagprocedure en de criteria van Fonds 1818 lees je hier.
  • Via het programma Nieuwe Ontmoetingen draagt het VSBfonds bij aan initiatieven die een crowdfundingcampagne voeren via Voor je Buurt. Natuurinitiatieven waardoor mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren en zich ontwikkelen maken kans op een bijdrage binnen dit programma. Meer over de doelstellingen, criteria en de aanvraagprocedure vind je hier.
  • Heeft jouw initiatief tot doel om betrokken gemeenschappen te realiseren en versterken die zich inzetten voor elkaar en de buurt? Dan maak je kans op een donatie vanuit het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken van Stichting DOEN. Het programma zet in op vernieuwende, sociale initiatieven, gericht op actieve betrokkenheid van verschillende groepen mensen en organisaties, die goed ingebed zijn in hun omgeving. Natuurinitiatieven die ook sterk aan deze doelstelling bijdragen maken kans op een donatie. Meer over de voorwaarden staat beschreven op de pagina bij Voor je Buurt.
  • Wil je in Zuid-Holland de buurttuin uitbreiden, een houtwal herstellen, een bijenlint aanleggen of de natuurspeeltuin opknappen? Dan maak je kans op een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland als je wilt start met een crowdfundingcampagne via Voor je Buurt of Crowdfunding VoorNatuur. IVN en De Groene Motor geven advies over het opzetten van je groene initiatief. Meer informatie over deze regeling vind je hier.

Wanneer je in aanmerking wil komen voor een bijdrage van een van deze partners maak je een eerst campagne aan in via Start een campagne.

Wij nemen contact met je op en begeleiden je bij het aanscherpen van je campagne. Daarbij spreken we samen door voor welke partnerbijdragen je in aanmerking komt en wat we daarvoor van je nodig hebben. We proberen extra werk zoveel mogelijk te beperken, maar partners hanteren hun eigen criteria.

De partner beslist zelf over de eventuele donatie, de hoogte ervan en het moment waarop de donatie wordt gedaan. Soms is dat een startbijdrage als blijk van vertrouwen en aanmoediging (zodat je meteen van 0% af bent) of een eindbijdrage, als je draagvlak hebt aangetoond (zoals de laatste 20% van je doelbedrag).

Voor je Buurt werkt ook samen met een aantal lokale partijen. Lees hier meer over alle mogelijkheden van machtfunding via de partners.

Vragen? Neem contact met ons op.