Is mijn initiatief geschikt voor crowdfunding?

Door Aster van Tilburg

Kun je genoeg mensen enthousiasmeren om bij te dragen aan je initiatief? Dan is je initiatief geschikt om met crowdfunding te realiseren. Crowdfunding betekent dat een grote groep mensen een relatief klein bedrag inlegt en zo samen iets voor elkaar krijgt. Je maakt heel concreet wat je precies wilt doen en hoeveel geld, hulp en materiaal je daarvoor nodig hebt. Lees welke vier kenmerken jouw initiatief geschikt maken voor crowdfunding.

1. Je hebt belang bij een groep betrokken supporters
De belangrijkste meerwaarde van crowdfunding is dat je niet alleen geld inzamelt, maar ook een groep betrokken supporters creëert die zich verbonden voelt met je initiatief. Voor veel initiatieven die op Voor je Buurt staan is de groep supporters net zo belangrijk als het geld wat zij bij elkaar brengen. Voor een marathon is geld nodig, maar nog veel belangrijker is dat mensen mee willen doen aan de marathon. En je hebt niets aan een mooi ingerichte ontmoetingsplek als niemand er gebruik van maakt. Bij crowdfunding combineer je het inzamelen van geld met de communicatie over je initiatief. Lees hoe je mensen kunt betrekken bij je initiatief.

OpeningBruisplaatsDennisvanDuijnOkijkFotografie (1)

Foto: Opening Bruisplaats in Gouda. Fotograaf Dennis Wierdsma

2. Doelgroep voelt zich verbonden met het initiatief
Voor een succesvolle crowdfundingcampagne moet je weten wie je donateurs zijn. Vaak zijn dat de mensen die al betrokken zijn bij het initiatief en er belang bij hebben dat het gerealiseerd wordt. Het helpt als er al een bestaande groep mensen (community) is die zich verbonden voelt met een initiatief. Een voorbeeld is een school die geld inzamelt voor schooltuinen: de leerlingen, docenten en ouders hebben direct belang bij dit project, voelen zich betrokken en zijn makkelijk te bereiken.

3. Initiatief is concreet en urgent
Wat ga je precies doen en waarom is het belangrijk dat het project er komt? Mensen steunen eerder een initiatief als het concreet is en ze ook het gevoel hebben dat hun bijdrage echt nodig is om het voor elkaar te krijgen. Zamel dus geen 2000 euro in voor de voetbalvereniging, maar kies een specifiek doel waarvan iedereen meteen snapt waarom het belangrijk is om daar geld voor te geven. Als de doelen echt versleten zijn dan ziet iedereen de urgentie om daar geld voor in te zamelen. Lees ook het artikel crowdfunding voor beginners voor een oudhollands voorbeeld.

4. Tijd en enthousiasme voor campagne
Crowdfunding is meer dan een pagina op Voor je Buurt of het ophangen van een poster. Je moet mensen enthousiast maken, overtuigen en meekrijgen zodat ook zij zich willen inzetten om van het initiatief een succes te maken. Vind je het leuk om campagne te voeren in de buurt en online? En durf je buren, familie en vrienden om hulp en een bijdrage te vragen om je initiatief te realiseren? Samen is leuker en makkelijker dan alleen, bovendien zijn er dan meer mensen die anderen vertellen over het initiatief. Vorm een groep initiatiefnemers waarmee je samen de kar trekt. Het is helemaal handig als één of meerdere initiatiefnemers ervaring hebben met campagne voeren, in de buurt en online. Lees meer over originele campagneacties.