Over onze partners

Voor je Buurt werkt al sinds het prille begin samen met partners. Dat zijn (lokale) overheden, woningcorporaties, fondsen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen met die partners ontwikkelen en ondernemen we tal van activiteiten die het voor initiatiefnemers makkelijker en aantrekkelijker maken om hun initiatief via crowdfunding en crowdsourcing te realiseren. En dankzij onze partners zijn we in staat om lokaal activiteiten zoals workshops, masterclasses en lokale events te organiseren en de kosten voor initiatiefnemers zo laag mogelijk te houden.

Je leest alles over wie onze partners zijn, wat zij met crowdfunding doen en hoe zij dat doen op deze twee pagina’s:

Ook partner worden van Voor je Buurt?

 Partner van VjB Lees hier meer over onze samenwerkingsrelaties of neem contact op met Martijn Arnoldus (martijn@voorjebuurt.nl) en informeer naar de mogelijkheden.

Verder werken we samen met:

 Lokale Fondsen NL Lokale Fondsen Nederland is in het leven geroepen als landelijk platform om lokale fondsen te helpen oprichten en ze te helpen bij het werven van geld om projecten mee te ondersteunen of initiëren. In een tijd waarin verwacht wordt dat burgers steeds meer zelf doen, biedt een lokaal fonds houvast.
 Logo_coalitie_clean_RGB Coalitie Erbij. De Week tegen Eenzaamheid zet organisaties en mensen aan tot actie. Acties die bedoeld zijn om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen dat te worden, te betrekken bij activiteiten en te verbinden met andere mensen en organisaties.
 Ondernemende Kinderboerderijen Stichting Ondernemende Kinderboerderijen. Van 13 tot en met 21 september 2014 organiseerde Stichting Ondernemende Kinderboerderijen de Kinderboerderijen Actief Toer. In de regio Haaglanden, Leiden, Bollenstreek en Westland werden in die week door 18 kinderboerderijen campagnes gevoerd.
  LSA is het Samenwerkingsverband Actieve bewoners en maakt zich hard voor de belangen van bewonersgroepen. Voor je Buurt en LSA trekken samen op het terrein van participatie van bewoners en van vernieuwing van de (lokale) democratie.
Pakhuis de Zwijger is een het podium voor stadmakers in Amsterdam en daarbuiten. Voor je Buurt werkt regelmatig met Pakhuis samen om campagnes van Voor je Buurt onder de aandacht te brengen. En we lanceerden er Amsterdam Boiling in 2014.
MAEX maakt de maatschappelijke waarde van organisaties en initiatieven zichtbaar. De MAEX is ontwikkeld door Kracht in NL en helpt om aan potentiële donateurs te laten zien op welke terreinen je maastchappelijke impact realiseert.

De organisaties die aan de wieg stonden van Voor je Buurt:

 logoKL_rgb_ORANGE_200x200 Kennisland is een ondernemende denktank met een publieke missie, die op allerlei terreinen werkt aan maatschappelijke vernieuwing. Kennisland doet onderzoek, geeft advies en ontwikkelt interventies voor een sterke kennissamenleving.
NetDem Netwerk Democratie is een platform voor democratische innovatie. Als netwerkorganisatie creëert Netwerk Democratie innovatieve samenwerkingsverbanden tussen traditionele politieke instituties, wetenschappers en innovatieve pioniers.