Stichting DOEN Nieuwe ontmoetingsplekken

Heeft jouw initiatief tot doel om betrokken gemeenschappen te realiseren en versterken die zich inzetten voor elkaar en de buurt? Dan maak je kans op een donatie vanuit het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken van Stichting DOEN. Het programma zet in op vernieuwende, sociale initiatieven, gericht op actieve betrokkenheid van verschillende groepen mensen en organisaties, die goed ingebed zijn in hun omgeving. Lees hieronder onder welke voorwaarden Stichting DOEN bijdraagt aan jouw campagne!

Eerst weten of je kans maakt? Doe de DOEN Crowdfundingcheck!

Dit zijn de voorwaarden

Om kans te maken op een bijdrage vragen we je om de antwoorden op onderstaande vragen (en je campagnetekst en doelbedrag) te mailen naar info@voorjebuurt.nl:

1. Wat is het vernieuwende, creatieve aspect van het initiatief?
2. Hoe zijn bewoners en (buurt)organisaties actief betrokken bij het initiatief?

DOEN hanteert de volgende criteria in de beoordeling:

1. Initiatieven creëren een duurzame ontmoetingsplek
2. Initiatieven hanteren een eigenzinnige, verrassende, creatieve aanpak.
3. Initiatieven kenmerken zich door een actieve rol van de bewoner/burger.
4. Initiatieven zijn goed ingebed in hun omgeving en beschikken over aantoonbaar draagvlak.
5. Initiatieven zetten in op onverwachte dwarsverbanden die groepen en mensen samenbrengen die elkaar niet snel spontaan opzoeken.
Initiatieven dienen aan deze vijf criteria te voldoen.

Daarnaast hebben de volgende twee aspecten een meerwaarde voor DOEN:

– DOEN ondersteunt projecten met een duurzaam karakter (bij voorkeur geen vrijblijvend of eenmalig karakter).
– De organisatie heeft een ondernemende houding (de organisatie is gericht op financiële zelfstandigheid en continuïteit).

Let op! DOEN financiert geen commerciële projecten, publicaties, bewustwordingsactiviteiten, educatie, gezondheidszorg, noodhulp, studiebeurzen, op zichzelf staande festiviteiten en festivals.

Over Stichting DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de drie Goede Doelen Loterijen. DOEN ondersteunt ondernemende mensen met groene, culturele en sociale initiatieven. Zij durven risico’s te nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en anderen daarmee te inspireren. DOEN biedt hen financiële ondersteuning, maar brengt ze ook met elkaar in contact binnen haar netwerk.

Het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken heeft als doel om betrokken gemeenschappen, die zich inzetten voor elkaar en de buurt, te realiseren en te versterken. Het programma richt zich op vernieuwende, sociale initiatieven met actief betrokken groepen mensen en organisaties. De nadruk ligt op initiatieven die een creatieve, innovatieve en verrassende aanpak hanteren. Stichting DOEN financiert het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken vanuit de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

 

Vanuit het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken doneert Stichting DOEN tot €5.000 aan jouw campagne

Past jouw initiatief bij de criteria? Binnen twee weken hoor je of DOEN jouw campagne steunt!

Eerst horen of je initiatief kans maakt op een bijdrage? Doe dan hier de DOEN crowdfundingcheck!

Campagnes

In stralende straten ontmoet je je buurt

Voor het realiseren van Sparks in de straten van Den Haag wordt onder de noemer Stralende Straten in een vijftal workshops samen met bewoners en ondernemers gezocht naar de perfecte alternatieve invulling van een parkeerplaats in de eigen buurt.

Donaties

Vrijwilligers

  • 90% Bereikt
  • €8.080,00 Opgehaald
  • 0 Uur te gaan

Buurtbuik Amsterdam Noord

Om Buurtbuik Noord te kunnen doorzetten en verder te ontwikkelen, hebben we uw hulp nodig!

Donaties

Vrijwilligers

  • 102% Bereikt
  • €7.110,00 Opgehaald
  • 0 Uur te gaan