Fryslân

Heb je een goed initiatief voor je buurt of dorp in Fryslân? Start dan hier je crowdfundingcampagne! Je maakt kans op donaties van onze partners, kunt meedoen met workshops in je eigen regio en krijgt begeleiding bij het opzetten van je campagne.

Neem zelf initiatief!

NLvlag

Via Voor je Buurt kan iedereen met een goed idee voor zijn of haar buurt, dorp of stad een crowdfundingcampagne starten. Bij crowdfunding voer je actief campagne in je eigen netwerk om geld, hulp en materiaal in te zamelen voor je project. Wij denken met je mee en geven je advies over de opzet van je campagne.

Dankzij samenwerking met gemeenten, fondsen en andere organisaties kunnen we je in veel plaatsen nog specials en extra’s bieden!

Start een campagne » (Nederlands)

Zo werkt het » (Nederlands)

Nim sels inisjatyf!

Friese vlag

Fia Voor je Buurt kin elkenien mei in goed idee foar syn of har buert, doarp of stêd in crowdfundingkampanje begjinne. By crowdfunding fierst aktyf kampanje yn dyn eigen netwurk om jild, help en materiaal yn te sammeljen foar dyn projekt. It Voor je Buurt-team tinkt mei dy mei en jout dy advys oer de opset fan dyn kampanje. 

Troch de gearwurking mei gemeenten, fûnsen en oare organisaasjes kinne we dy yn in soad plakken noch specials en ekstra’s biede! 

Begjin in kampanje » (Frysk)

Sa wurket it » (Frysk)

 

Campagnes

Wer troch de Greiden farre

De vaarten zijn door vele plantengroei nog steeds onbevaarbaar. Er is tientallen jaren niet gebaggerd of gehekkeld in dit gebied.

Donaties

 • 101% Bereikt
 • €10.625,00 Opgehaald
 • 0 Uur te gaan

Bernewille op het Groenplein

Onze droom is om elkaar te ontmoeten op het Groenplein! Op een bankje in het zonnetje in de buitenzaal voor It Heechhus kun je bijpraten en van het prachtige uitzicht op het water en het dorp genieten.

Donaties

 • 101% Bereikt
 • €4.280,72 Opgehaald
 • 0 Uur te gaan

Een toekomst voor K.C. Harich

Het realiseren van duurzame, toekomstbestendige kleedboxen, die voldoen aan de huidige eisen, wet- en regelgeving.

Donaties

Vrijwilligers

 • 101% Bereikt
 • €10.108,77 Opgehaald
 • 0 Uur te gaan

Klassieke Friese Zeilvloot voor goed doel

Varen op een Klassiek Fries Zeilschip is een unieke beleving. Wij willen de vloot in ere herstellen en verschillende doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een beperking of ziekte de dag van hun leven geven door hen mee te nemen aan boord. Zo kunnen ze een dagdeel echt even genieten! Door te doneren aan dit initiatief of door het huren van een zeilschip maakt u het mogelijk om personen, die anders dit nooit hadden kunnen doen, de dag van hun leven te geven!

Donaties

 • 29% Bereikt
 • €3.105,00 Opgehaald
 • 0 Uur te gaan

Partners