VSBfonds Nieuwe Ontmoetingen

Via het programma Nieuwe Ontmoetingen draagt het VSBfonds bij aan initiatieven die een crowdfundingcampagne voeren via Voor je Buurt. Initiatieven waardoor mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren en zich ontwikkelen maken kans op een bijdrage binnen dit programma. Lees hieronder meer over de doelstellingen, criteria en de aanvraagprocedure en bekijk aan welke projecten het VSBfonds al heeft bijgedragen.

Programma Nieuwe Ontmoetingen

Om kans te maken op een bijdrage vragen we je om de antwoorden op onderstaande vragen (en je campagnetekst en doelbedrag) te mailen naar info@voorjebuurt.nl.

1. Op welke manier draagt je initiatief bij aan nieuwe ontmoetingen tussen mensen? Zouden zij elkaar zonder dit initiatief niet of minder tegen komen?
2. Op welke manier draagt je initiatief bij aan ontmoetingen tussen mensen uit verschillende leefwerelden? Bijvoorbeeld oud-jong, mensen met en zonder beperking en mensen met verschillende culturele, sociaal-economische achtergrond.

Het VSBfonds gebruikt de volgende criteria in de beoordeling:
1. Het project heeft bij voorkeur een directe link met de buurt, het wordt bijvoorbeeld door buurtbewoners georganiseerd.
2. Er zijn vrijwilligers bij betrokken.
3. Het draagt bij aan nieuwe ontmoetingen en ontmoetingen tussen leefwerelden. Daarbij wordt bij de beoordeling gekeken naar de aard van de ontmoetingen.
4. Het VSBfonds steunt (de landelijke organisatie van) het project niet al via de reguliere aanvraagprocedure. Ook als je een reguliere aanvraag hebt ingediend maak je geen kans op een crowdfundingbijdrage.
5. Speeltuinen kunnen alleen via een reguliere aanvraag een bijdrage krijgen. Tuinen en speeltuinen in de openbare ruimte worden niet ondersteund.
6. Kunst en cultuur zijn niet het hoofddoel van het project.
7. VSBfonds draagt niet bij aan busjes of vergelijkbare voertuigen.

Over het VSBfonds

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. VSBfonds stimuleert daarom verschillende soorten ontmoetingen. Denk hierbij aan ontmoetingen tussen mensen uit verschillende leefwerelden, zoals verschillende generaties en culturen. Maar ook aan ontmoetingen tussen stad en platteland, ziek en gezond, mensen met en zonder beperking.

VSBfonds ondersteunt bij voorkeur projecten die leiden tot duurzaam contact, zodat mensen hun sociale vaardigheden en hun burgerschap kunnen vergroten. Hierdoor kunnen uitsluiting, eenzaamheid, intolerantie, onveiligheid en conflicten verminderen en misschien zelfs voorkomen worden. Als hiervoor speciale accommodaties nodig zijn, waar de ontmoetingen kunnen plaatsvinden, dan helpt VSBfonds daar ook graag bij.

 

Binnen het programma Nieuwe Ontmoetingen doneert het VSBfonds tot €2.500 aan jouw campagne

Past jouw initiatief bij de criteria? Binnen een week hoor je of het VSBfonds jouw campagne steunt!

Campagnes

De Eettafel van de Verbinding

Stichting Ludo Cultureel Centrum biedt samen met Stichting Prisma en Coalitie Erbij een gratis diner aan voor IJburgers die in isolement leven.

Donaties

  • 80% Bereikt
  • €421,00 Opgehaald
  • 4 Dagen te gaan

In stralende straten ontmoet je je buurt

Voor het realiseren van Sparks in de straten van Den Haag wordt onder de noemer Stralende Straten in een vijftal workshops samen met bewoners en ondernemers gezocht naar de perfecte alternatieve invulling van een parkeerplaats in de eigen buurt.

Donaties

Vrijwilligers

  • 90% Bereikt
  • €8.080,00 Opgehaald
  • 0 Uur te gaan

S4C West Voorjaar 2017

Starters4Communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie en een sociaal ondernemende samenleving! Wij geloven in een samenleving waarin jonge professionals worden betrokken bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving en hun carrière. Starters4Communities (S4C) biedt hen een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemen. Ze werken aan vraagstukken van een aantal wijkinitiatieven en sociale ondernemingen. Zo creëren we een win-win: voor de initiatieven en voor de deelnemers.

Donaties

  • 100% Bereikt
  • €16.238,00 Opgehaald
  • 0 Uur te gaan